Zakládání trávníků

Každý chce mít trávník krásně hustý, bezplevelný a sytě zelený. Aby tyto požadavky trávník splňoval, musí mít kvalitní základ – kvalitní a dobře připravenou půdu. Někdy je nutné na špatný povrch dodat kvalitní trávníkový substrát, nebo ornici. Při přípravě stávajícího povrchu zkypříme půdu do hloubky 10-15 cm, což je vrstva, ve které má trávník naprostou většinu kořenů.

Dalším předpokladem kvalitního trávníku je co nejrovnější povrch půdy. Ponechané nerovnosti půdy znemožňují kvalitní a rovnoměrné sekání trávníku na požadovanou výšku, dále zhoršují jeho funkčnost a estetický vzhled. Na přípravu půdy pro založení trávníku se používají speciální půdní kultivátory – půdní frézy při malých výměrách stačí pozemek zrýt a uhrabat.

Dalším důležitým opatřením je odstranění plevelů, a to hlavně vytrvalých (pýr plazivý, kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha…). Tyto plevele lze v trávníku jen velmi obtížně ničit. Jejich odstranění se provádí aplikací neselektivního herbicidu v době jejich intenzivního růstu. Pro dostatečné působení je nutné nechat účinkovat tento herbicid minimálně 14 dnů. Při silném zaplevelení se však někdy stává, že část rostlin nevyklíčí a aplikace se musí opakovat.

Následně provedeme urovnání povrchu hráběmi s vysbíráním případného nežádoucího odpadu.

Ve stádiu vyrovnané a zkypřené půdy můžeme provést výsev. Osiva používáme vždy čerstvé a kvalitní a namíchané dle potřeb a stanoviště.

Vysévat můžeme od jara do pozdního podzimu s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám.

Důležitý je výběr travního osiva :

– podle stávající kvality půdy

– podle klimatických podmínek na stanovišti

– podle nároků uživatele – od okrasného trávníku k silně zatěžovaným travním plochám

Po vysetí travní semeno jemně zahrábneme a uválcujeme.

V tomto okamžiku začíná nejkritičtější období v zakládání trávníku-zálivka. Pokud jste se zároveň rozhodli instalovat automatickou závlahu trávníku, pak máte záruku ideálního a rychlého vyklíčení travních semínek. Instalace se závlahy se provádí současně se zakládáním trávníku.

Čerstvě osetý trávník by měl být stále vlhký a neměl by přeschnout, aby semínka co nejdříve vyklíčila a vyrostla. Semena ve směsi klíčí od 5ti do 20ti dnů, dle druhů trav ve směsi obsažené. Zhruba po jednom měsíci od osetí provádíme 1. seč trávníku.

Kromě setých trávníků nabízíme svým zákazníkům i pokládku travních koberců. Travní koberce jsou minimálně 1 rok staré a po jejich položení se okamžitě zvyšuje efekt založené a upravené zahrady. Trávníky založené z travních koberců jsou schopné plného zatížení již jeden týden od pokládky. Jedinou nevýhodou travních koberců je jejich vyšší pořizovací cena. Pro položení travního koberce je nezbytná úprava půdy, jako pro trávník setý.