Kácení stromů

Jednou z nejnáročnějších prací je bezesporu kácení stromů, neboť se ve většině případů jedná o kácení stromů, které rostou v blízkosti budov, v malých prostorech, kde pád stromu může způsobit materiální škody.
Kácení stromů v takovýchto místech vyžaduje hodně zkušeností a profesonální vybavení pro kácení stromů. Toto kácení se nazývá rizikové.

Pro kácení stromů větších rozměrů (ve výšce 1,3m nad zemí mají obvod větší než 80cm ) je třeba mít povolení od obecního nebo městského úřadu. Úřad má dle zákona na vyjádření ohledně kácení stromů lhůtu 30dní. Tato povinnost se netýká ve většině případů kácení stromů ovocných.

Povolení ke kácení stromů není třeba, jestliže se jedná o kácení stromů, které jsou havarijní a ohrožují své okolí, zde je ale nutné pořídit fotodokumentaci a prokázat, že strom je nebezpečný.

Kácení stromů vyjma stromů havarijních se provádí především v době od 1.listopadu do 31.března – v době vegetačního klidu.

Způsoby kácení stromů:

Kácení stromů klasické – lze provést všude, kde to podmínky s ohledem na dostatek prostoru a bezpečnost při kácení stromů dovolují.
Kácení stromů se v tomto případě provádí většinou za použití běžných pomůcek -mechanický klín, lanový zvedák atd., díky nimž je kácení stromů bezpečnější a přesnější. Jedná se o nejlevnější způsob kácení stromů.

Postupné kácení stromů v omezeném prostoru – je fyzicky velmi náročný způsob kácení stromů, při němž se používá  stromolezecké či horolezecké techniky. Kácení stromů probíhá s ohledem na velikost okolního prostoru buďto metodou jednoduchého „špalkování“, tj. postupného kácení stromů po částech, které se nechávají spadnout do volného prostoru pod strom, nebo se celý strom kácí takzvaně „do lana“, což znamená, že kácení stromů probíhá po menších částech či jednotlivých větvích, jenž jsou uvazovány na lano a pomocí kladek, karabin a brzdy následně spouštěny pod kácený strom bez možnosti ohrožení okolních staveb.

Tento způsob kácení stromů je považován za jednu z nejtěžších arboristických prací.

Postupné kácení stromů z vysokozdvižné plošiny – používáme především v případech, kdy kácení stromu pomocí stromolezeckých či horolezeckých technik je časově či finančně náročnější, nebo je strom určený ke kácení natolik staticky narušený, že jej nelze bez rizika škody či újmy na zdraví pokácet pomocí běžných technik.