Postup prací od návrhu k realizaci :

1. Ukončení hrubé stavby domu – ideální je již v této fázi řešit se zahradním architektem terénní uspořádání pozemku, chodníky, terasy a všechny zpevněné plochy okolo domu (aby došlo např.k vyspádování ploch od domu), dále rozvod vody – závlahu, nebo alespoň vyvedení kohoutků, řešení osvětlení apod.

2. Když jsou vyřešeny, nebo alespoň naplánovány všechny zpevněné plochy a terén u domu, je možné začít navrhovat ostatní drobné stavby na budoucí zahradě, umístění záhonů a zhotovit konkrétní výsadbový plán. Aby byl čas na konzultace a zvážení různých variant provedení, doporučuji na tuto činnost alespoň 1 – 2 měsíce.

3. Po domluvení a schválení celého návrhu a cenové nabídky za provedení,
můžeme přistoupit k samotné realizaci.
Ideální doba na realizaci zahrady je tak od ½ dubna – do ½ června, potom zase od září – do konce listopadu. V letních měsících se zahrady také zakládají, je ale nutné pak počítat s dostatečnou pravidelnou zálivkou.
Průměrná doba realizace zahrady u rodinného domu 600 – 1200m2 (bez drobných staveb) je 5 – 10 dní, podle velikosti a náročnosti prací.
Při zahájení prací se snažíme mít již vše připraveno a práce pak provádět kontinuálně bez přestávek.