Ceník :

Zpracování projektu obsahuje 2-3 studie řešení ploch, výsadbový plán včetně rozpisu navržených rostlin, cenový rozpočet navržených prací a dodávek.
Konzultace jsou v ceně projektu.

Cenu návrhu ovlivňuje velikost a členitost pozemku, nutnost terénních modelací, příp. další požadavky investora.

Ceny se řádově pohybují takto:
• Malé projekty – předzahrádky, zahradní kouty, jednotlivé záhony,částečné rekonstrukce – plochy 100 – 500m2
cca 3 až 6 000,-Kč
• Střední projekty – rodinné zahrady – plochy 500 – 1000m2
cca 6 až 10 000,-Kč
• Větší projekty – plochy nad 1000m2
cena na základě dohody
Realizační práce se provádí pod dozorem zpracovatele projektu – tedy pod mým vedením. Ceny za zahradnické práce jsou stanoveny na základě ceníků (Plochy a úprava území – Katalog popisů a směrných cen) a dlouhodobé praxe a neliší se od standartních cen jiných zahradnických firem.

Ceny jsou uvedeny v rozpočtu zahradní realizace jako součást projektu.

Cena a záruky:
– cena realizace zahrady se odvíjí podle nároků klienta a je vždy stanovena předem
– záruka na dodaný materiál a provedené práce je 1 rok ode dne předání díla
– firma zaměstnává pouze pracovníky řádně proškolené a ovládající veškeré technologie