PÉČE O DŘEVINY :

Význam řezu stromů a keřů :

  • Zakládací a tvarovací řez korun mladých stromů a keřů
  • Péče o koruny vzrostlých stromů – udržovací řezy
  • Tvarování dřevin
  • Zajištění provozní bezpečnosti dřevin
  • Podpora tvorby květů a plodů u vybraných druhů
  • Zlepšení zdraví a kvality dřeva stromů

Řez ovocných dřevin je možné provádět téměř během celého roku. K optimálním termínům ale patří zima, předjaří nebo jaro. V tomto období jádroviny snášejí i větší zásahy do koruny lépe než třeba v létě. Trvale řídká a dostatečně prosvětlená koruna je základním předpokladem úspěšného pěstování.

Řez musí přispívat k tomu, aby každoročně stromy měly nové přírůstky letorostů jak v koruně, tak v kosterních (nosných)větvích a na plodném obrostu. Při řezu také redukujeme výhony a zbavíme kmen nepotřebných větví. Větší řezné rány pak ošetřujeme speciálními balzámy a vosky.

Stromy při pravidelném řezu nepřerostou, mají lepší zdravotní stav a někdy zamezíme šíření chorob a škůdců.