Terénní úpravy

Před výsadbou rostlin musí dojít ke kvalitní přípravě půdy a zároveň se provádí terénní úpravy.

Terénní modelace zahrnuje zarovnání pozemku, napojení terénu na okolní pozemky, terasování  ploch, svahování či zvlnění pozemku s ohledem na vláhové poměry a odtok přebytečné dešťové vody.  Součástí terénní modelace je případně i hrubé vytvarování jezírka, prameniště atd. podle požadavků projektu zahrady.

Pokud je terén pozemku více členitý a  má větší výškové převýšení, často se nevyhneme použití opěrných zdí, které umožňují efektivnější využití řešeného prostoru, ale samozřejmě jsou spojené s dalšími náklady na realizaci. Menší výškové rozdíly lze řešit suchou zídkou, skládanou z přírodního kamene, případně betonových profilů, které spojíme zeminou a zahradním substrátem. Následné osázení vhodným sortimentem rostlin zajistí dostatečnou pevnost. Větší výškové rozdíly (nad 100 cm) a navážené svahy je třeba zajistit zděnou opěrnou zdí s kvalitním základem, který zaručí dlouhodobou stabilitu.  Tyto stavby je vhodné řešit ve spolupráci se stavební firmou, pokud možno současně se stavbou domu, později se špatně zajišťuje jejich samostatná realizace.

Při stavební činnosti dochází často k přerovnávání půdního profilu a je třeba kontrolovat, aby se mrtvá hornina ze základů nedostávala do vrchní části půdního profilu. V takové půdě se rostlinám rozhodně nedaří a její následné odstraňování je zbytečně komplikované. Nekvalitní materiál proto použijeme pouze do hlubších vrstev naváženého terénu nebo ho raději odvezeme.  Vrstva kvalitnější ornice by měla být vždy minimálně 15 cm pro trávníkové plochy a 20 až 30 cm pro osazované záhony. Podle kvality půdy na pozemku je tedy třeba zvážit případné doplnění ornice.