Skalky 

Tradiční skalka vyžadovala nesmírnou péči a kladla také nároky na odborné znalosti.

V současné době se skalky mění od zažité představy alpina jako mikrosvěta choulostivých rostlinek z jiných klimatických podmínek, které vyžadují náročnou péči prakticky po celý rok, k vytváření ploch v takovém stylu, jaký jsme schopni časově i fyzicky zvládnout. Existuje celá řada modifikací a správně zvolená varianta může být pro každou zahradu skutečným přínosem.

Skalka je výrazný architektonický prvek zahrady. Podle velikosti zvolené plochy může být buď zajímavým detailem, nebo dominantou. Vhodnou kombinací skalniček a jehličnanů lze dosáhnout celoroční atraktivnosti. Součástí skalky může být jezírko nebo potůček. Skalka může přecházet v suťový záhon, navazovat na stepní partii, vřesoviště, nebo být jejich součástí.

Skalky jsou vhodné pro slunná místa s propustnou, lehkou půdou, která je pro růst skalniček zásadní.

Suché zídky jsou variantou „pravých“ skalek. Skládají se z kamenů volně na sebe, podpírají svah a rostliny se sází do mezer mezi kameny, kde se voda dlouho nezdrží a odteče.

Někdy se větší kameny použijí v zahradě jako vhodný materiál pro zpevnění svahu, kdy vznikne tzv. nepravá skalka bez toho, aby se dbalo na propustnost substrátu. V takovém případě by měl výběr rostlin k osázení vycházet z kvality půdy na daném místě; často lze podobné skalky osázet zakrslými dřevinami i běžnými trvalkami nižšího vzrůstu. 

Varianty skalkových výsadeb:

Štěrková pole

Zajímavou a velmi módní modifikací tradiční skalky může být například štěrkové pole, velmi neotřelé řešení vhodné do téměř každé zahrady. Rostliny se vysazují do základu tvořeného štěrkem, který je na povrchu doplněn většími kameny stejného nebo podobného druhu.

Skalka místo zdi

Trápí-li nás nedostatek místa na zahradě, můžeme opustit horizontální dimenze a pustit se do vertikálních úprav. Dělicí či ohradní zdi pomohou zároveň vyřešit problém s nevítanými pohledy a pokud do nich ve skupinách zakomponujeme kameny, vytvoříme i prostor pro pěstování skalniček. Takové úpravy neřeší jen problém nedostatku místa. Kromě jejich použití v zahradě, na dvorku či atriu mohou plnit i funkci stavebně architektonickou. Pomocí nich lze vytvořit systém opěrných zdí, nahradit jimi část oplocení či upravit nevzhledné plochy zdí.

Výsadby do nádob

Skalničky se výborně hodí pro pěstování v nádobách. Nejlepší pěstební nádobou je kamenné nebo keramické koryto. Osazovat můžeme samozřejmě také velké kameny, staré plechové nádoby, na venkov se velmi dobře hodí také osázené staré keramické nebo glazované hrnce.