Rekonstrukce trávníků

Trávníky mohou časem ztrácet svoji funkčnost a estetický vzhled. Důvody mohou být různé. Nevhodné ošetřování, poškození nadměrnou zátěží, nedostatečná výživa, poškození po zimě, nedostatečná seč a jiné.

Nejčastější je ale velké zaplevelení, růst mechu a prosychání. Plevel a mech je nutné ošetřit speciálními selektivními postřiky.

Potom se z trávníku kultivačními stroji – vertikutátorem odstraní suché části drnů, mechů a plevelů. Po mechanickém zásahu následuje přísev travní směsí do prořídlého mezernatého drnu popřípadě na holá místa. Většinou je nutné do vzniklých mezer dodat trávníkový substrát. Travní směs použitá na dosetí by měla odpovídat původní směsi.

Pokud má trávník zcela nevyhovující druhové složení – více než 50% plevelů nebo nevhodných druhů trav, které brání jeho funkci, je účelnější přistoupit k jeho úplné obnově.