Rekonstrukce starých zahrad

Každá zahrada od svého založení má svůj vývoj – rostliny vyrostly a i ta nejlépe založená zahrada potřebuje cca po pěti letech odborný zásah – některé rostliny přesadit, jiné dosadit, prořezat, dodat hnojivo, opravit tvary záhonů a pod.

I když se o svou zahradu pravidelně staráte, časem se může stát, že je potřeba radikálnější zásah, nemluvě o zahradách neudržovaných.

Starší zahrada už často nevyhovuje současným potřebám, nebo jste koupili či zdědili zahradu, která potřebuje vylepšit. Nejsnazším řešením je rekonstrukce zahrady.V případě, kdy máte k dispozici již založenou zahradu, i když ne v úplně vyhovujícím stavu, je určitě jednodušší rekonstrukce zahrady než její úplné rušení a zakládání nové.

Mnohdy je na takové zahradě alespoň nějaký základ, který lze použít – většinou vzrostlé cenné stromy nebo keře. U přerostlých a zarostlých zahrad bývá největší problém vybrat, které stromy a keře zachovat, které případně zmladit a které pokácet. Navrhneme Vám nové řešení, do koncepce zahrneme stávající dřeviny, provedeme likvidaci neodpovídajících prvků, vysadíme dřeviny nové, zahradu zpestříme o vodní či kamenné prvky.

Součástí rekonstrukce zahrady je i omlazení stromů, keřů a květin.