O NÁS     CENÍK     KONTAKT

 

REALIZACE ZAHRAD

Způsob realizace - postupy prací

Květinové záhony

Užitkové - zeleninové zahrádky

Skalky

Střešní zahrady

Zakládání a rekonstrukce trávníků

Nabídka rostlin domácí produkce

Drobné zahradní stavby

Střešní zahrady

V současné době jsou zelené střešní zahrady velmi moderním řešením. Umožňují nám žít alespoň trochu v přírodě v současné stále hustší sídelní zástavbě. Střešní zahrady poskytují soukromí a nové pobytové prostory, často s atraktivním výhledem.

Střešní zahrady mají několik specifik a podmínky pro jejich vytvoření jsou zcela odlišné než při tvorbě klasické zahrady. Ne každá střecha je na vytvoření zelené plochy vhodná. Zátěž pěstebního substrátu může být totiž skutečně obrovská. Nezbytným předpokladem úspěchu je dostatečně pevná střešní konstrukce a kvalitní izolace nejlépe vybudovaná specializační stavební firmou.

Používají se dva druhy výsadeb:

Extenzivní výsadba: vytvoření souvislého pokrytí z nenáročných, převážně suchomilných trvalek. Můžeme je realizovat na většině plochých střech s minimálními stavebními úpravami a finančními náklady. Při extenzívním ozeleňování se doporučuje tloušťka pěstebního substrátu 10 až 15 cm. Tyto výsadby se nezavlažují, počítá se s dešťovými srážkami. Co se týče údržby musíme zde alespoň dvakrát ročně vstoupit a odstranit plevele, větve, šišky, listy apod.

Intenzivní výsadba: ((obdoba okrasné zahrady) je technicky i finančně náročnější. Výsledkem však může být atraktivní zelená oáza vhodná např.. i na odpočinek. Při intenzívním ozeleňování se doporučuje tloušťka pěstebního substrátu 30 cm a více. Při intenzivních výsadbách je dobré vybudovat i zpevněné plochy, které usnadní pozdější údržbu. U těchto výsadeb je nutné zajistit zálivku. a intenzivnější údržbu.

Více:

Rostlinná společenstva jsou navrhovaná s ohledem na klimatické podmínky, konstrukční vlastnosti střechy a tloušťku substrátu. Většinou se jedná o odolné a nenáročné druhy rostlin.

Pěstební substrát se skládá většinou z rašeliny, kompostové zeminy, písku a mleté kůry. Důležité je, aby byl již předem namíchaný podle požadavků výsadby rostlin.

Také musíme počítat s tím, že kořeny některých vysazených rostlin (zejména nízkých dřevin při intenzivních výsadbách) se časem rozrůstají a proniknou i tam, kde nebudou žádoucí. Často pak dokáží způsobit masivnější praskání narušeného zdiva.

Střešní zahrady zlepšují mikroklima stavby, snižují přehřívání objektu v letních měsících a současně jsou tepelnou izolací v zimním období. Zlepšují vodní režim stavby. Substrát střešní zahrady je schopen pojmout významné množství dešťové vody.Voda zadržená střešní zahradou je částečně spotřebována rostlinami, zbytek se výparem vrací do vodního koloběhu. Snižují víření prachu, nečistot a zlepšují mikroklima.

PREZENTAČNÍ FOTOGALERIE

Mapa stránek

webdesign: www.projekce-zahrady.cz © 2013